IV. Irodalmi kirándulás – Felvidék

Április 20-án, egy szeszélyes, hol kora tavaszt, hol szinte telet idéző napon indultunk útnak a Felvidékre, a humán munkaközösség, és legfőképpen P. Szabó Melinda tanárnő által szervezett negyedik irodalmi kirándulásunkra – Petőfi Sándor, Mikszáth Kálmán és Balassi Bálint nyomában.

Első állomásunk Selmecbánya volt, ahol a Kálváriára való felkapaszkodással kezdtük a várossal való ismerkedést. Érdemes volt a „túra”, mert páratlan panoráma tárult elénk; felülről, eső előtt, eső után, éppen ragyogó napsütésben tekinthettünk le a varázslatos fekvésű, mesebeli városkára.

Ezt követően a belváros felé vettük utunkat, s megálltunk a valahai Selmecbányai Akadémia előtt, amelynek helye 1918-ban Sopronba tevődött át. Érdekes, szép, felemelő a két város azóta is tartó szoros kapcsolata. Minderről én osztottam meg néhány információt, gondolatot az egykori egyetem szép, kovácsoltvas kapuja előtt.

Ezután elsétáltunk az Evangélikus Líceumhoz, ahol Petőfi és Mikszáth is tanult (mint azt Winkler Ágnes tanárnőtől megtudtuk, Petőfi kevéssé nagy sikerrel…). Megemlékezvén jeles íróinkról, koszorút helyeztünk el az iskola falán. A csapat elszántabb része, dacolva a jeges, darás esővel, még a Leányvárat is megnézte, egyébként kis pihenő, szabad városnézés következett. Selmecbánya girbegurba, véletlenül sem egyenes, festői utcáival, a középkori és barokk épületek múltba repítő hangulatával, azt hiszem, nem lehet betelni.

Utunk következő célpontja Körmöcbánya, az aranyáról híres város volt. Végigsétáltunk a hangulatos városkán, és felidéztük Mikszáth Az aranykisasszony című elbeszélését.

Hazafelé még megálltunk Zólyom váránál, ahol rövid sétát tettünk Balassi Bálint születési helyén.

Az egyes állomások között a buszon a lelkes és érdeklődő, diákokból, tanárokból, családtagokból és barátokból álló társaság  munkaközösségünk néhány tagja által készített fejtörőkkel, kvízekkel tölthette az időt, verset írt Balassi Bálint nyomán (akrosztikon rejtette az alkotó nevét), előadásokat hallgathatott a látottakról, majd a nap végén, hazafelé tartva, miután visszatértünk Magyarországra, egy kahoot-játék segítségével is felmérhette mindenki a nap során szerzett tudását.

A versek sok vidám percet szereztek számunkra, álljon itt egy példa, Bolla Dominik alkotása.

Bolla Dominik
Beborult, kiborult,
ráncos arcom kisimult,
elmém sokat gazdagodott
a mai napon.
Olvadó jégszemek,
fekete fellegek,
meglepődött emberek,
ezeket nem feledem.
Láttam magas hegyeket,
ezeken épületeket,
azokban fizetős toiletteket,
de minket semmi sem rendíthet meg.
Lehetetlen kedvemet lerontani
bármivel engem innen elcsábítani.
Az biztos, hogy ezután az ablakból senki sem fog kiugrani.
A tanároknak köszönöm,
hogy a fejem ilyen sok érdekességgel tömöm,
de mivel hasamat már rég nem tömöm,
a versemet itt beföjözöm.

Az egész nap gazdag programjáért, a gördülékeny lebonyolításáért elsősorban munkaközösség-vezetőnket, P. Szabó Melinda tanárnőt illeti köszönet. Rajta kívül Palincsák Georgina tanárnő, Winkler Ágnes tanárnő, Pusztai Ágnes tanárnő, valamint jómagam vettünk részt a szervezésben.

Tartalmas, emlékezetes napot töltöttünk együtt, csodákat láttunk, sokat tanultunk, sokat nevettünk, remekül éreztük magunkat.

És várjuk a következő kirándulást!

Balla Réka

Kategória: Kirándulás | Címke: , | Hozzászólás most!

31. Nádas József szavalóverseny

2024.  március 22.

Nagyszerű  költők adtak találkozót egymásnak ezen a napon, a kerület nyolc iskolájából érkező huszonnégy versenyző (köztük nyolc KKG-s diák!) szép versmondásának hála. A kötelezőn választott  Dsida Jenő vagy  Radnóti vers után a szabadon választott költők, köztük  Petőfi,  Ady, Szabó Lőrinc, Pilinszky, Orbán Ottó,  Szabó T. Anna és mások versei következtek.

A helyszín ezúttal az iskola könyvtára volt – köszönet érte P. Szabó Melinda tanárnőnek  és  diáksegítőinek  –  akiknek közreműködése révén bebizonyosodott, hogy ’sok versbarát kis helyen is elfér’. Néhány felvétel és interjú erejéig az Újpest Media munkatársai is helyet találtak maguknak és kamerájuknak.

Winkler Ágnes tanárnőtől a szervezést idén régebbi  szavalóversenyek győztesei  vették át. Az oroszlánrészt Baracsi Katalin internetjogász vállalta. A  verseny háziasszonyaként is ő   köszöntötte a megjelenteket, és mutatta be a zsűrit:

Kocsyné Nádas Anna, N. József lánya,  az Országos Széchényi Könyvtár  könyvtárosa. Férje, Kocsy László  N. József tanítványaként tagja volt Székely Gábor Könyvesben működő színjátszó körének; gyermekei és unokái is  Könyves diákok.

Kemenes János Nádas József egykori tanítványa, villamosmérnök, mérnöktanár, az N.J. Baráti Kör verseket, művészeteket kedvelő  tagja, évek óta a szavalóversenyek egyik szervezője, aki diákkorában idegenvezetőként is dolgozott.

A zsűri elnöke Trokán Péter Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, egykori Könyves diák,  a Szomszédok című sorozat Szelényi János erdésze, a  szombathelyi Weöres Sándor Színház alapító tagja, a székesfehérvári Vörösmarty Színház színésze.

Szepesváry igazgató úr üdvözlő szavaiban kifejtette,  fontosnak tartja  az iskola hagyományainak ápolását, a megemlékezést az iskola legendás tanárairól. Megemlítette, hogy az előző évektől eltérően azért a könyvtár ad helyet a versenynek, mert a tágasabb N.J. termet átépítik, hogy újabb tanulócsoportot tudjanak elhelyezni. Örömmel említette, hogy Nádas József egyik dédunokája országos tanulmányi verseny döntőjében ’éppen most hoz dicsőséget’ az iskolára.

A zsűri elnökeként Trokán Péter elmondta, hogy Tóth Ferenc tanár úr egykori diákjaként   mindig örömmel jön a Könyvesbe, ahová  szép emlékek,  sikeres szavalások és fellépések, és most már mint a szavalóversenyek  elnökét a versenyek emléke  is fűzi.

Az N.J. Baráti Kör tagjaként Kemenes János emlékezett kedves tanárukra: „Sokunkkal megszerettette a verseket, felkeltette érdeklődésünket hazánk történelme iránt. Önbizalomra hazaszeretetre, egymás megértésére, tiszteletére nevelt.A tőle kapott útravalót tömören legjobban a ballagási meghívónkra írt Tóth Árpád idézet fejezi ki:

“Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.”

Este hét óra körül került sor az eredményhirdetésre. Trokán Péter értékelte a versenyzők teljesítményét, folytatásra biztatta, és személyre szabott szakmai tanácsokkal is ellátta őket.  A díjakat az N.J. Baráti Kör nevében Margittai László és Vizváry Vilmos adták át.

A díjazottak:

I. kategória (7-8.o.)

I. helyezett Papp Ilona  (Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola)

II. helyezett Nemeskéri Donát (Könyves Kálmán Gimnázium)

III. helyezett Paronai Gréta (Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola)

II. kategória (9-10.o.)

I. helyezett Szigeti Fruzsina (Újpesti Bródy Imre Gimnázium)

II. helyezett Füredi- Szabó Zsófia (Babits Mihály Gimnázium)

III. helyezett  Molnár Ákos (BKSZC Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum)

III. kategória (11-12.o.)

I. helyezett Csillag Attila (Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium)

II. helyezett Decsi Milán (Újpesti Bródy Imre Gimnázium)

III. helyezett Fogarassy Gergő (Újpesti Bródy Imre Gimnázium)

A verseny valamennyi résztvevője jutalomkönyvet választhatott magának, benne Smohayné Simon Gyöngyös grafikusművész (volt Könyves-diák) szép ajándék könyvjelzőjével.

Vizváry Vilmos ezután bemutatta  Földiák András  Bessenyei György díjas közművelődési szakembert (Játékfilológia és A szakma dicsérete  c. kötetei az N.J. Pro Homine kiadásában jelentek meg), aki  fölidézte édesanyja, Földiák Endréné emlékét,  aki a Könyves tanára volt, és a könyvtár vezetőjeként egykor ugyanebben a teremben dolgozott. Minden résztvevő egy ajándékkönyvet vehetett át Földiák Andrástól.

A verseny autogramok írásával, szelfik készítésével és baráti beszélgetéssel ért véget. A Baráti Kör tagjai  azzal a reménnyel térhettek haza, hogy a három évtizedes hagyomány  a szervezőgárdának, az iskola támogatásának és szellemiségének köszönhetően a jövőben is folytatódik.

Viszontlátásra 2025 márciusában!

Nádas Krisztina

Kategória: Verseny | Hozzászólás most!

Vendégünk volt Mucsi Zoltán

Az idei első Rendhagyó irodalomóra valóban rendhagyó volt, hiszen nem kortárs magyar írót vagy költőt faggattunk, hanem a közkedvelt színészt, Mucsi Zoltánt kérdezte Farkas Péter. A találkozóról Mészáros Áron, 8. c-s tanuló írt személyes megjegyzéseket.

„Az élet során fontos mások felé nyitni! !” – Mucsi Zoltán.

Nálunk járt Mucsi Zoltán Jászai Mari-díjas magyar színész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja! Izgatottan vártuk a beszélgetést vele, összegyűlt az iskola, számtalan diák töltötte meg a dísztermet.

A művész úr számtalan olyan inspiráló gondolatot osztott meg velünk, melyet szeretnék most ezekben a sorokban átadni azoknak, akik nem lehettek ott.

Mucsi Zoltán elmondta, hogy akárhányszor kérdezik műveiről, mindig válaszol. Hisz, ha valaki kérdez, akkor érdeklődik felőled, és így kötelességed válaszolni. Szavaival tiszteletre és odafigyelésre tanít egymás iránt. Többször éreztette, hogy milyen alázattal és tisztelettel áll másokhoz, szakmájához és az élethez. Erre példa, hogy a színészi pálya kezdete előtt szakmunkásképzőbe járt 3 évig. Amíg ott tanult, számtalan színdarabot nézett meg, de csak a 70-es években javasolták neki barátai a színjátszást.  A szükséges időt eltöltötte alázatosan tanulással, de aztán munkahelye mellett a színjátszó szakkör is fontos volt neki.

Nem a hírnévre törekszik, értéket szeretne teremteni és átadni. Elmondta nekünk, hogy a díjakban az a fontos: miért kapod. Nem határoznak meg a díjak. Az határoz meg hogy mit tettél azért, hogy megkaphasd.

„Nem szeretek magamról beszélni, azt szeretem, ha rólam beszélnek, az alakításaimról beszélnek.”

A művész úr ennek ellenére szívesen válaszolt minden kérdésre. Néhány ezekből:

-Hogyan lehet sok szöveget megjegyezni?

-30 éves koromig nem is jelentkeztem olyan nagy szerepekre, hogy meg kellet volna előre jegyeznem a szöveget, csak bementem a próbára. Kell kötni a szöveget, gondolatokhoz, és még fontosabb: mozdulatokhoz. Így a próbán a mozdulatokkal könnyebben jön a szöveg.

– Tudsz-e esetleg valamit mondani a villanyszerelős jelenetről?

A jelenet a krétakörös FEKETEország produkciónak a része volt, amely úgy készült, hogy elvonultunk valamilyen világvégi helyszínre, ott mindenféle feladatokat kaptunk,  improvizáltunk valamit, amit aztán egy ponton bemutattunk a többieknek. Ilyen etűdökből állította aztán össze a rendező, Schilling Árpád a FEKETEországot, ami az improvizációs gyakorlatok után kapott egy keretet, és onnantól már szinte semmi rögtönzésnek nem volt helye.

A villanyszerelős jelenettel kapcsolatban három dologban egyeztünk meg előzetesen: iszogatunk, nem értünk a villanyszereléshez, de folyamatosan csesztetjük azokat, akik előzőleg ilyen ótvar munkát gányoltak oda, és hogy egy hasznos mozdulatot nem teszünk, csak folyamatosan rombolunk. „Ez a brigád eltúlzott sűrítménye mindannak, amit a világnak ezen a táján a ’szakiktól’ megtapasztalhattunk. Ezáltal el is emelkedik a valóságtól a jelenet: ez már nem káromkodás, hanem valami őrülten abszurd szövegfolyam” Az egész jelenet  szenzációs volt.
– Zavar-e az a skatulya, amelyet a káromkodás rakott rád?
-Zavarhatna, de nem lenne értelme.
– Milyen tanácsot adnál azoknak, akiket érdekel a színészet, és ilyen pályára szeretnének lépni?
-Nincs semmi, ami garantálja a színészi sikert, de ha érdekel a téma, és erre a pályára akarsz lépni, akkor olvass minél többet, tanulmányozd az irodalmat!

Mészáros Áron 8.c

Kategória: film | Címke: , | Hozzászólás most!

Dr. KÖNYVES 2023

Az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium 2020-ban Tehetséggondozói Díjat alapított. A Dr. Könyves címet, valamint a vele járó pénzösszeget és a serleget az nyerheti el, aki az adott tanévben meghirdetett tudományos pályázaton első helyezést ér el. Célunk, hogy lehetőséget, teret adjunk az érdeklődő diákok számára, hogy tehetségüket, rátermettségüket az általuk választott témát kifejtve bemutathassák.

Idén a 200 éves Petőfit köszöntöttük témaválasztásunkkal. Arra voltunk kíváncsiak, mit jelent ma Petőfi költészete a XXI. század fiataljainak.

Négy téma közül választhattak az érdeklődők:

  1. Mit mond Petőfi költészete a 21. századnak?
  2. Petőfi-parafrázisok . Van-e létjogosultsága a modern átiratoknak, vagy ez tiszteletlenség a múlt nagyjaival szemben?
  3. Petőfi Sándor és Szendrey Júlia kapcsolatának elemző bemutatása mindkettejük műveit figyelembe véve
  4. Petőfi nyomában a KÉK-túrán – Petőfi viszonya szülőföldjéhez

Dr. Könyves 2023

 1. helyezett: Bolla Dorina Jada 11.b

Dolgozatának címe:

Petőfi Sándor és Szendrey Júlia kapcsolatának elemző bemutatása mindkettejük műveit figyelembe véve

2. helyezett: Turiák Imola Boróka 10.d

Dolgozatának címe: A Petőfi-parafrázisok szerepe a kortárs magyar lírában

3. helyezett: Kalauz Attila 8.c

Dolgozatának címe: Petőfi -parafrázisok

4. helyezett: Kiss Boglárka 10.c

Dolgozatának címe: Megtiszteltetés vagy tiszteletlenség? Meddig van létjogosultsága a parafrázisoknak

A győztes pályamű, Balla Dorina Jada műve itt olvasható:

Kategória: pályázat | Címke: | Hozzászólás most!

Vendégünk volt Bódis Kriszta írónő

Folytatódott Rendhagyó Irodalomóra sorozatunk, ezúttal Bódis Kriszta látogatott el hozzánk.

A találkozásról Saád Anna 11. c osztályos diákunk írt.

Kellemes meglepetés volt, amikor Bódis Kriszta, hogy oldja a nyilvános beszélgetés előtti kis feszültséget, mondott valami személyeset gimis éveiből, ami kicsit betekintést adott a látásmódjába. Unalmas élet? Bódis Kriszta azt mondta, nem tudja, milyen az. Szerintem mindenki gondolja el, hogy ő tudja-e? Aztán a Tanárnő fölolvasta Bódis Kriszta Artista c. könyvének mottóját. Szerintem ezen is érdemes elgondolkodni, hogy kinek mit jelent, végül is ez az irodalom csodája. „- Mit csinálsz? – Próbálok repülni. – Szerinted az emberek tudnak repülni? – Az emberek nem. De én igen.”

Aztán a következő pillanatban Bódis Kriszta elmondta, hogy a lány, aki az Artista főszereplője, Pinkler, valóságos személy volt és a története is valóságon alapul. Beszélni akart vele, de folyton szökésben volt az Intézetből és végül sosem tudott már beszélni vele. És úgy érezte, meg kell írnia a történetét, mivel sosem beszéltek, fikcióban. És ekkor megjelent előttem, hogy az írás, alkotás, mennyire egy feladat is. Mennyire fontos, hogy legyen egy programunk, egy ügyünk valamilyen módon, amiről írunk, eljuttatjuk a közönséghez. Szerintem normális, hogy ez fiatalabb korban még nincs meg, de valahogy úgy kell gondolkodnunk, hogy éberen várunk erre a pillanatra, amikor majd meglesz. Folyamatosan dolgozunk valamiért életünk ezen szakaszában, ami még nincs, de tudjuk, hogy lesz.

Bódis Kriszta arról is beszélt, hogy mi alapján választotta ki életrajzi trilógiája, az Istenhegy első kötete, a Kisasszonyképző alapjául szolgáló Tüdős Klárát, és hogy a feminizmusról mennyire hibás kép él az emberekben. Ahogy beszélt Tüdős Kláráról, amilyen összetettséggel, rengeteg információt elmondott az életéről, megértettem, miért őt választotta. A Carlo Párizsban című ifjúsági regénye is szóba került, arról beszéltünk,  hogyan lehet a fiatalokhoz eljuttatni ezt a témát, a romák helyzetét, a romatelepi viszonyokat, az ebből való  kitörés kilátástalanságát és hogy ez mennyire nem csak egy jól olvasható ifjúsági regény, hanem egy aktuális dolog.
Bódis Kriszta Van Helyed Alapítványával hátrányos helyzetű roma gyerekeknek segít tovább tanulni, hogy a tanulás legyen az elsődleges céljuk és ezáltal kitörjenek a generációkkal öröklődő embertelen életkörülményekből. A Van Helyed! Rendszer olyan egymásra épülő szolgáltatásokat nyújt a gyerekeknek, közösségeknek és családoknak, amik problémákra, hiányokra reagálva segítik őket átjutni a társadalomban kialakult szakadékon. https://vanhelyed.org/rolunk/onkenteseket-keresunk/ Hogy mennyire is valóságosak, szörnyűek, égetőek azok a problémák, amikről Bódis Kriszta beszélt, azt a dokumentumfilmjei is érzékeltetik. A Rabszolgavásár I. és II. és a Falusi Románc.


Mindenképpen hatalmas élmény volt ott lenni ezen a találkozón, és csak buzdítani tudok mindenkit, olvasson Bódis Kriszta könyveket!

Kategória: kortárs irodalom | Címke: , | Hozzászólás most!

Alkotói pályázat 2023 – Illusztrációs pályázati rész

Kedves érdeklődő diákok!

A 2023-as alkotói pályázatra beküldött írásokhoz illusztrációs pályázatot hirdetünk.

Olvasd el az írásokat, és amelyik  legjobban inspirál, arról készíts egy grafikát vagy színes képet! (festményt, pasztellképet , hagyományos vagy digitális grafikát. Ajánlott méret: min. A5 – max. A3). Ha van bármilyen kérdésed ezzel kapcsolatban, bátran fordulj Farkas Rita tanárnőhöz.

Az irodalmi alkotásokat itt a könyvtár honlapján találod.

Az elkészült műveket

2023. március 28-ig, keddig várjuk itt a könyvtárban.

Eredményhirdetés: 2023. április 12-én , a Költészet napja keretében

Jó munkát kívánunk!

Farkas Rita  tanárnő és a Humán munkaközösség tanárai

Kategória: irodalom, képzőművészet, pályázat | Címke: | Hozzászólás most!

KKG Antológia 2022

Örömmel adunk hírt arról, hogy 2013 óta immár a 7. alkalommal jelenik meg iskolánk diákjainak írásaiból összeállított irodalmi antológiánk. Most egy kötetbemutató estet is szervezünk, hogy fiatal alkotóink bemutatkozhassanak a nagyközönségnek.

Beke Marcell 12.b
Bolla Dorina 11.b
Dudás Zita 12.d
Gollob Imola 9.d
Jászkai Kinga 7.d
Kiss Boglárka 10.c
Kiss Jagoda 9.d
Lotz Gréta 9.d
Németh Fanni Hajnalka 9.d
Polonkai Dorka 11.b
Saád Anna 11.c
Soós Kitti 10.b
Szász András 8.c
Tarpay Patrik 10.a
Tornyi Laura 12.a
Tölgyesi Lili 9.b
Uzoni-Kovács Eszter 10.c

Kategória: antológia, irodalom | Címke: | Hozzászólás most!

Irodalmi kirándulás 3.0

Mikszáth és Madách nyomában a Felvidéken

Idén folytatjuk a Könyves Kálmán Gimnázium Irodalmi kirándulásait. 2017-ben Nagyszalontán jártunk, 2019-ben Szabadkán, aztán a Covid-járvány beleszólt az életünkbe. De reméljük, hogy idén végre újra útnak indulhatunk. Most Mikszáth Kálmán és Madách Imre nyomában átkelünk a határon, és Szlovákiában, az egykori Felvidéken teszünk egy kis sétát.  Meglátogatjuk Szklabonyát, Alsósztregovát és megnézzük a füleki várat is. Útközben persze sokat mesélünk, játszunk, reméljük nem fogtok unatkozni velünk. 😊

Online regisztráció:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5EDgKmgYu0g75hUnCr-gw0XeXz0DDRDqDmPCqrg-1fDc4oQ/viewform?usp=sf_link

Kategória: Egyéb | Címke: | Hozzászólás most!

Rendhagyó irodalomóra Simon Mártonnal

Slam poetry, irodalmi kultusz, továbbtanulás és költővé válás – többek között ezekről is beszélgettünk Simon Márton költővel, aki március 22-én ellátogatott iskolánkba egy Rendhagyó irodalomórára.

A felolvasással egybekötött beszélgetésnek az iskola könyvtára adott otthont, ahová már a kezdés előtt fél órával megérkeztek a közönség első tagjai. Nem is csoda, hiszen Simon Márton a diákok körében is nagy népszerűségnek örvend, az interjú után pedig lehetőség volt a saját kötetek dedikálására és közös kép készítésére is.

A jó hangulatban telt beszélgetést Velek Domonkos, a DUE Tallózó főszerkesztője, intézményünk 12. osztályos tanulója vezette, Kis Dalma Róza tanárjelölt, televíziós újságíró gyakornok társaságában.

A közönség soraiban ültek jelenlegi diákok, tanárok, sőt az intézmény volt növendékei is, akik erre az alkalomra visszatértek az intézmény falai közé. „Nagyon jó, igazi költő kisugárzása volt Simon Mártonnak. A felolvasásnak pedig megvolt a hangulata azzal, ahogy mind figyeltünk rá csendben és hallgattuk a költeményeket” – mondta Kovács Zoltán a Rendhagyó irodalomóra után. Zoli egy éve ballagott el a Könyvesből, de Simon Márton kedvéért eljött az irodalmi rendezvényre. Hozzátette: „Pont elég hosszú volt ez az alkalom arra, hogy mélyebben meg lehessen ismerni a költőt, és a beszélgetés is nagyon organikus volt, természetes lendületében haladt.” Laczka Gréta, a 11.D diákja is hasonlóképpen vélekedett, akinek pozitív csalódás volt Simon Márton közvetlensége és szerénysége. „Nagy kedvencem a költő, úgyhogy jó volt élőben is látni őt. Nagyon jó volt az ő szájából hallani azokat a sorokat, amiket a köteteiből ismertem, mert így jobban átjöttek a gondolatai, a hangsúlyai” – mondta Gréta.

P. Szabó Melinda, a Könyves Kálmán Gimnázium könyvtárostanára és a Rendhagyó irodalomóra szervezője így nyilatkozott a rendezvényről: „A Rendhagyó irodalomóra jó pár évre visszatekintő rendezvénye a könyvtárnak. Magyartanárként és könyvtárosként is fontosnak tartom, hogy a kortárs irodalmat megismerjék a gyerekek, ezt a célt szolgálja ez a programunk is. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy itt nem szoktak “kirendelt” osztályok lenni. Akik eljönnek, azok valóban érdeklődnek az irodalom iránt. Ebből is adódik, hogy nem tömegrendezvényről van szó. Minden alkalommal számos kolléga is eljön, jó érzés látni, hogy nem csak magyar szakosokat tudunk megszólítani.” – értékelte a rendezvényt a tanárnő.

A Rendhagyó irodalomóra rendezvénysorozat 2001-ben indult, egy 24 órás felolvasással, melynek vendége Varró Dániel volt. Azóta az intézményben rendszeresek az irodalmi programok, író-olvasó találkozók. A program keretein belül olyan nagy nevek látogatták már meg a Könyvest, mint Dragomán György, Grecsó Krisztián, Karafiáth Orsolya, Gressai Ferdinánd, Háy János, Tóth Krisztina, Babiczky Tibor, Beck  Zoltán vagy Závada Pál, de volt arra is alkalom, hogy az intézmény egykori  növendékei, Csaplár Vilmos és  Pfliegel Dóra tért vissza, mint író.

Kis Dalma Róza

magyar- könyvtár szakos tanárjelölt

Kategória: Egyéb | Címke: | Hozzászólás most!

Nemzetközi könyvjelzőcsere 2021/2022

Könyvjelzők az Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva iskolából

A hagyomány folytatódik. Az IASL ( Nemzetközi Iskolai Könyvtári Szövetség ) idén is meghirdette a világ minden országában a nemzetközi könyvjelzőcserét. A Könyves kisdiákjai évek óta részt vesznek ebben a nemzetközi programban. Idén a 7. c és a 7.d osztály tanulói készítették el a hagyományos könyvjelzőket, melyek Portugáliába repültek. A mi tanulóink VILA DE CUCUJÃES – OLIVEIRA DE AZEMÉIS város középiskolájából kapták meg ajándékaikat.

Reméljük, minden kis olvasó örömmel használja majd a messzi földről érkezett könyvjelzőjét!

Kategória: világhónap | Címke: | Hozzászólás most!